« Atgal

Virtuali paroda „Švietimo istorija Lietuvoje“

Švietimo šaknys glūdi gilioje senovėje. Žmonija visais laikais iš kartos į kartą perdavinėjo savo patirtį ir dvasinio gyvenimo nuostatas. Tautosaka, senovės apeigos rodo, kad dar ikikrikščioniškais laikais lietuviai rūpinosi savo vaikų auklėjimu ir ugdymu. Praktinė patirtis ir dvasiniai turtai buvo perduodami žodžiu. Pirmosios mokyklos Lietuvoje pradėtos steigti XIV amžiaus pabaigoje, tačiau švietimo sistema, apimanti visas jos pakopas – pradinę ir aukštesniąją mokyklas bei universitetą – Lietuvoje buvo sukurta tik XVI amžiuje. Lietuvos švietimo istorijos muziejus siekia parodyti, kad švietimas Lietuvoje vystėsi ant bendrų visai krikščioniškajai Europai pamatų, ir išryškinti, kuo unikalus Lietuvos mokyklos nueitas kelias.

Lietuvos švietimo istorijos muziejus įkurtas 1922 metais pedagogo, visuomenės veikėjo Vinco Ruzgo iniciatyva. Jo saugyklose sukaupta daugiau negu 50 000 eksponatų, kurie atspindi ilgaamžę Lietuvos švietimo istoriją. Čia organizuojamos parodos švietimo istorijos, šiuolaikinio švietimo temomis, apie garsius Lietuvos mokytojus, Lietuvos ir užsienio mokyklas. Vyksta ir mokinių bei mokytojų kūrybos darbų pristatymai, plėtojama edukacinė veikla.

Nuolatinėje muziejaus ekspozicijoje pristatoma švietimo istorija nuo XIV iki XX amžiaus pabaigos. Unikalūs vadovėliai ir kiti švietimo realijas atspindintys daiktai eksponuojami trijose salėse. Muziejaus lankytojai gali susipažinti su švietimo istorijai svarbiausiomis asmenybėmis, leidiniais, aktualiais Lietuvos istorijos faktais. Dalis informacijos pateikiama pasitelkiant šiuolaikines technologijas, originaliems muziejaus eksponatams pristatyti naudojamos netradicinės eksponavimo formos.

Žiūrėti parodą.